فارس / داراب / کلاس ، عمار
 • خاطرات اکران

  به گزارش اکران های مردمی عمار داراب، فیلم های " کلاس و عمار داره این خاک در چهارشنبه 29 دی ماه، 50 دانش آموز به تماش ای آثار عمار نشستند.

   

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : فارس - داراب - دبستان ابن سینا

  اکران کننده: علی زارعی