فارس / دارستان / دایو
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/05
  مکان اکران : فارس - لارستان - سالت اجتماعات دانشکده علوم پزشکی

  اکران کننده: