فارس / زرین دشت / شهر پیر / جیب کت
 • خاطرات اکران

  مستند جیب کت در حسینیه باب الحوایج فارس ، زرین دشت ، شهرستان شهر پیر ، مورخ هفتم بهمن ماه برای 10 نفر از جوانان به نمایش در آمد.
   اکران کننده سید محمد مهدی شریفی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 10 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/07
  مکان اکران : فارس - خاوران - حسینیه باب الحوائج

  اکران کننده: علیرضا حسینی