فارس / شیراز / ترمینال غرب
 • خاطرات اکران

  فیلم ترمینال غرب برای طلاب سطح یک و دو حوزه با سخنرانی حسین سلطانی طلبه سطح دو اکران شد. غالب دوستان راضی بودند اما به محتوای فیلم انتقادی داشتند که میتوانستند بهتر از اینها پر بار بسازند.
  اکران کننده: حوزه علمیه نخبگان شیراز

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/17
  مکان اکران : فارس - شیراز - مسجد حوزه علمیه

  اکران کننده: علیرضا حسینی