فارس / فسا / آن مرد زنده است ، علمک ، صف ، قابلمه ، من مدیر جلسه ام
 • خاطرات اکران

  اکران مستند آن مرد زنده است ، من مدیر جلسه ام ، قابلمه  و علمک در مصلی نماز جمعه شهرستان فسا استان فارس مورخ چهارشنبه ۲۹ دی ماه با حضور و سخنرانی امام جمعه برگزار شد و رضایت کلی بینندگان را به همراه داشت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : فارس - فسا - مصلی نماز جمعه

  اکران کننده: علیرضا حسینی