فارس / فسا / آن مرد زنده است ، علمک
 • خاطرات اکران

  اکران مستند آن مرد زنده است و علمک در مسجد الزهرا شهرستان فسا استان فارس مورخ چهارشنبه ۲۹ دی ماه برگزار شد و رضایت کلی بینندگان را به همراه داشت.
  اکران کننده : عبدالهی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 80 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : فارس - فسا - مسجد الزهرا

  اکران کننده: علیرضا حسینی