فارس / فسا / آن مرد زنده است
 • خاطرات اکران

  فیلم آن مرد زنده است در امام زاده حسن استان فارس، فسا، مورخ بیست و نهم دی ماه اکران شد و با بازخورد خوب و کم نظیری رو برو شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 80 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : فارس - فسا - امام زاده حسن

  اکران کننده: علیرضا حسینی