فارس / فسا / بانوی ایرانی
 • خاطرات اکران

  مستند زیبا و قابل تاملی است اما جای خالی چند نکته خود نمایی میکند: به نقش های ایشان در قبال حاکمیت حق، خانواده و خود و همچنین ابعاد شخصیتی ازجمله ابعاد علمی، معنوی، مبارزاتی، اجتماعی سیاسی، قدرت تحلیل و بصیرت ایشان بسیار خوب پرداخته شده بود اما متاسفانه در بررسی ابعاد شخصیتی جای سوال زیادی وجود داشت که درصورت مصاحبه با افراد نزدیک خانواده ایشان مثل فرزندانشان بسیاری از این نکات ناگفته رفع میشد. مثل نحوه برخورد ایشان با اعضای خانواده و فرزندان و همچنین نحوه مدیریت زمان برای اجرای امور خود. در کل کلیتی از این بانوی بزرگوار مطرح شده است اما جوان امروز برای الگو برداری نیاز به دانستن جزئیات بیشتری دارد.
  اکران کننده:  فریبا مرادی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 11 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/06
  مکان اکران : فارس - فسا - دفتر بسیج دانشجویی

  اکران کننده: علیرضا حسینی