فارس – فسا – #فتنه_شاید و #ترک
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 90 نفر
    تاریخ اکران : 1396/10/08
    مکان اکران : فارس - فسا - مسجدجامع روستای نصیرآباد

    اکران کننده: حسين پورکريم