فارس / فسا / فراموش شده ها
 • خاطرات اکران

  قبل از اکران حاج آقا رحیم زادگان توضیحاتی راجع به فیلم ارائه کردند. فیلم مورد تأیید بییننده ها قرار گرفت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 70 نفر
  تاریخ اکران : 1396/02/22
  مکان اکران : فارس - فسا - تپه شهدای گمنام

  اکران کننده: خادم اکران