فارس / فسا / پسرم ، قابلمه ، علمک ، وقتی گفتند نمیشود
 • خاطرات اکران

  فیلم های پسرم ، قابلمه ،علمک و وقتی گفتند نمی شود در امام زاده شاهزاده قاسم شهرستان فسا ، استان فارس ، مورخ بیست و نهم دی ماه برای 20 نفر به نمایش درآمد.
  اکران کننده : محمد علی رحمانپور

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/29
  مکان اکران : فارس - فسا - امام زاده شاهزاده قاسم

  اکران کننده: علیرضا حسینی