فارس-قیروکارزین-شهر قیر-سالن آمفی تئاتر
 • خاطرات اکران

  با پخش فیلم در بین خواهران به گفته خودشان تاثیر خوبی بر روی آنها گذاشته شد

 • ایده ها

  ایده ای ندارم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 110 نفر
  تاریخ اکران : 1396/09/01
  مکان اکران : فارس - شهر - آمفی تئاتر فرهنگ وارشاد

  اکران کننده: ابراهيم مرادي