فارس / لارستان / دایو
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم های منتخب جشنواره عمار در دانشگاه علوم پزشکی فارس ، لارستان ، با نمایش فیلم دایو در جمعی از دانشجویان برگزار شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/04
  مکان اکران : فارس - لارستان - دانشگاه علوم پزشکی

  اکران کننده: علیرضا حسینی