فارس / لطیفی / جاودانه های فجر ۱ و ۲
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 300 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/12
  مکان اکران : فارس - لطیفی - حسینیه اعظم

  اکران کننده: