فارس / مرودشت / سلطان ولایت / ترمینال غرب
 • خاطرات اکران

  فیلم ترمینال غرب در استان فارس شهرستان مرودشت روستای سلطان ولایت ، مدرسه دخترانه دبیرستان ام ابیها برای 25نفر از دانش آموزان در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه به اکران در آمد.
  اکران کننده : حوزه علمیه نخبگان شیراز (حسین سلطانی)

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1395/12/22
  مکان اکران : فارس - مرودشت - مدرسه دخترانه دبیرستان ام ابیها

  اکران کننده: علیرضا حسینی