فارس / مرودشت / صف ، کلاس ، اکسیژن ، فتو کپی ، برخیزید
 • خاطرات اکران

  بعد از اکران دانش آموزان واولیای مدرسه درمورد فیلم ها وتاثیر گزاری آنها صحبت کردندو در جهت بهتر اداره شدن مدرسه برنامه ریزی کردند.

 • ایده ها

  میتوان در حین اکران نظرات و توضیحات را توسط متخصص داشت

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/13
  مکان اکران : فارس - مرودشت - مدرسه رازی

  اکران کننده: