فارس / مرودشت / قابلمه
 • خاطرات اکران

  خوشحالی دانش اموزان و به فکر فرو رفتن آنها

 • ایده ها

  برگزاری مسابقات

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 200 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/21
  مکان اکران : فارس - مرودشت - دبیرستان دارالفنون

  اکران کننده: حسین کشتکار