فارس / ممسنی / دوئل ، خاکریزهای نمکی
 • خاطرات اکران

  دانش آموزان خیلی از فیلم دوئل خوششان اومده بود به طوری که بعد از اتمام می گفتند میشه دوباره برامون همین رو بگذارید؟! بعد یکی از بچه ها بلند شد گفت خانم اجازه من از این فیلم این رو فهمیدم که کسانی که پولدار هستند نباید اونهایی که فقیر هستند را اذیت کنند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 30 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : فارس - ممسنی - مدرسه شهید عباس نجفی

  اکران کننده: علیرضا حسینی