فارس / گراش / خارجه ، قابلمه ، خط سرخ
  • خاطرات اکران

    ۱۲ بهمن، کارکنان این موسسه به تماشای فیلمهای خارجه و قابلمه و نماهنگ خط سرخ نشستند.
    همچنین در مورد اهداف جشنواره، وجه تسمیه آن و هر کدام از فیلمها بطور جدا توضیحاتی ارائه شد.
    در این میان به سوالات و انتقادات و پیشنهادات حضار پاسخ داده شد، که موجب استقبال هرچه بیشتر از جشنواره شد.

  • ایده ها

    ارائه توضیحاتی در مورد اهداف جشنواره، وجه تسمیه آن و هر کدام از فیلمها بطور جداگانه

  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 15 نفر
    تاریخ اکران : 1395/11/12
    مکان اکران : فارس - گراش - موسسه خیریه حضرت رقیه(س)

    اکران کننده: