فارس / گراش / خاکریزهای نمکی
 • خاطرات اکران

  اکران در شعبه دو بیت‌ الزهرا (س) شنبه هجدهم دی‌ ماه جمعی از نونهالان شعبه 2 موسسه قرآنی بیت‌ الزهرا (س) به تماشای فیلم‌ های سین هفتم و گودزیلا نشستند.

  اکران کننده: مریم هرمی

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 40 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/18
  مکان اکران : فارس - گراش - موسسه قرآنی بیت الزهرا

  اکران کننده: علیرضا حسینی