فارس / گراش / قابلمه ، مزاحم ، قبرافکن
 • خاطرات اکران

  عصر نهمین روز بهمن ماه، شعبه چهار موسسه میزبان جشنواره عمار بود.
  دراین اکران 10نفرازخواهران قرآن آموز به تماشای فیلمهای قابلمه،مزاحم وقبرافکن نشستند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 10 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/09
  مکان اکران : فارس - گراش - شعبه چهار موسسه قرآنی بیت الزهرا(س)

  اکران کننده: علی زارعی