فارس / گراش / کلاس، خاکریزهای نمکی، ارغوان
 • خاطرات اکران

  دانش اموزان مدرسه بانو حقانی به تماشای فیلم های عمار نشستند.
  چهارشنبه ۶ بهمن، جمعی۸۰ نفره از دانش اموزان این مدرسه به همراه معلمان خود به تماشای فیلمهای کلاس و سین هفتم و نماهنگ ارغوان نشستند.
  این فیلمها مورد استقبال زیاد دانش اموزان قرار گرفت. همچنین کادر دفتری نیز خواستار اکران مجدد فیلمهای جشنواره بودند.

 • ایده ها

  بدون ایده

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 80 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/06
  مکان اکران : فارس - گراش - مدرسه ابتدایی بانوحقانی

  اکران کننده: