فرهنگسرای امام خمینی خرمدره
 • خاطرات اکران

  تهویه سالن مناسب نبود ولی مردم با عشق نظاره گر انیمیشن بودند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 300 نفر
  تاریخ اکران : 1396/04/31
  مکان اکران : زنجان - خرمدره - فرهنگسرای امام خمینی

  اکران کننده: اکبر زارع