فیلم کوتاه “صف”
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 150 نفر
    تاریخ اکران : 1396/09/05
    مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجدحضرت سجاد(ع)

    اکران کننده: نیما قربانی