قزوین / الوند / خاکریز های نمکی ، دوئل ، بازگشت قهرمان ، علمک ، دایو ، قابلمه ، کلاس
 • خاطرات اکران

  اکران فیلم های کلاس ، دوئل ، خاکریزهای نمکی و قابلمه از هفتم تا پانزدهم دی ماه به صورت کلاسی در مدرسه ولایت استان قزوین شهر الوند
  و بازگشت قهرمان ، دایو و علمک برگزار شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 370 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : قزوین - الوند - مدرسه ولایت

  اکران کننده: علیرضا حسینی