قزوین / الوند / خاکریز های نمکی ، دوئل
 • خاطرات اکران

  فیلم های کلاس ، دوئل ، خاکریز های نمکی دو شنبه سیزدهم دی ماه در مدرسه شهید فهمیده استان قزوین شهر الوند برای 60 نفر از دانش آموزان به نمایش در آمد و رضایت کلی دانش آموزان را به همراه داشت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/13
  مکان اکران : قزوین - الوند - مدرسه شهید فهمیده

  اکران کننده: علیرضا حسینی