مسجدجامع امام سجاد تهران
 • خاطرات اکران

  مستند مردی باآرزوهای دوربرد بنابه درخواست چندنفر از مخاطبین عزیز اکران شد.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 80 نفر
  تاریخ اکران : 1397/08/27
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجدجامع امام سجادعلیه السلام

  اکران کننده: