مسجد امام حسین (ع)
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 55 نفر
    تاریخ اکران : 1396/03/28
    مکان اکران : زنجان - خرمدره - مسجد امام حسین (ع)

    اکران کننده: اکبر زارع