گلستان، گرگان ،من مدیر جلسه ام
 • خاطرات اکران

  مستند بسیار قابل تاملی با موضوع فتنه 88 بود

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 9 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/12
  مکان اکران : گلستان - گرگان -

  اکران کننده: علی دهقان