نمایش فیلم به مناسبت هفته بسیج وشکست داعش توسط پایگاه شهید رجایی شهرستان قاین