هیئت فاطمیون – ایام فاطمیه۹۴
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 60 نفر
    تاریخ اکران : 1395/11/24
    مکان اکران : زنجان - خرمدره - هیئت فاطمیون

    اکران کننده: اکبر زارع