پایگاه حضرت خدیجه (س)
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 25 نفر
    تاریخ اکران : 1395/12/20
    مکان اکران : زنجان - خرمدره - پایگاه حضرت خدیجه (س)

    اکران کننده: اکبر زارع