پخش فیلم درمسجد
 • خاطرات اکران

  وقتی فیلم راپخش کردیم فرمانده حوزه وناحیه ازماتشکرکردند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 80 نفر
  تاریخ اکران : 1397/06/13
  مکان اکران : اصفهان - مبارکه - مسجدحضرت فاطمه زهرا

  اکران کننده: نیما قربانی