پنجمین اکران مسجد
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 20 نفر
    تاریخ اکران : 1396/12/08
    مکان اکران : تهران - تهران - مسجد امام سجاد ع واقع در تقاطع خ جمهوری و فخر رازی

    اکران کننده: مريم کاوسي فر