گزارش اکران فیلم محمد رسول الله
 • خاطرات اکران

  دومین اکران بود و تبلیغات مناسبی برای آن صورت نگرفت.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 60 نفر
  تاریخ اکران : 1397/04/13
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

  اکران کننده: محمد کیاپاشا