گزارش اکران فیلم به وقت شام
 • خاطرات اکران

  این اکران با استقبال شدید مخاطبین مواجه شد.
  مخاطبین این فیلم از افراد و سلیقه ها ی مختلف بودند که بعد از اتمام فیلم با اعضای هیت امنا صحبت کرده و به تداوم اکرانها تاکید کردند.
  در ضمن دونفر خیر برای اکران بعدی کمک مالی کردند چون برخی از اعضای هیت امنا با استمرار و دادن هزینه برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت اکران مخالفت شدید داشتند.

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 450 نفر
  تاریخ اکران : 1397/05/17
  مکان اکران : تهران - تهران - مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

  اکران کننده: محمد کیاپاشا