گلستان / کلاله / برخیزید
 • خاطرات اکران

  در حین پخش برخیزید همه دانش آموزان یک صدا با هم هم صدایی میکردند

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 25 نفر
  تاریخ اکران : 1395/11/24
  مکان اکران : گلستان - کلاله - دبستان پسرانه ذهن برتر

  اکران کننده: