گلستان – گرگان – پسرم
 • خاطرات اکران

  من که پشت در نشسته بودم و فقط صدارو میشنیدم ناله ها و گریه های خانوما به گوشم میرسید...با یاعلی های مادر شهید خاوری توی فیلم، خانومها هم یاعلی میگفتن و با گریه هاش گریه می کردن.

 • ایده ها

  همه چیز عالیه...نظری ندارم

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 48 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/12
  مکان اکران : گلستان - گرگان - مسجدعلی ابن ابیطالب

  اکران کننده: حسین باقری