گلستان – گنبد – سید احمد آقا
 • خاطرات اکران

  استقبال خوب مردم گنبد از مستند سید احمد آقا

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 100 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/09
  مکان اکران : گلستان - شهر -

  اکران کننده: علی دهقان