گلستان / گنبد / من مدیر جلسه ام
 • خاطرات اکران

  فاقد خاطره اکران

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 50 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/15
  مکان اکران : گلستان - گنبد - مسجد امام رضا(ع)

  اکران کننده: