گیلان / کوچصفهان / خارجه
 • خاطرات اکران

  زمانی که در اختیار اکران کنندگان عمار قرار گرفته بود کوتاه بود
  با توجه به هفته مدافعان حرم و زمان فیلم کوتاه خارجه ، این فیلم  برای اکران برگزیده شد و به نمایش در آمد .

 • ایده ها

  اکران در نمازهای جمعه

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 150 نفر
  تاریخ اکران : 1395/10/10
  مکان اکران : گیلان - کوچصفهان - مسجد جامع شهر کوچصفهان

  اکران کننده: