یزد – اردكان – روز نهم
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 100 نفر
    تاریخ اکران : 1396/10/06
    مکان اکران : یزد - اردکان - حوزه علمیه فاطمه زهرا (س)

    اکران کننده: نرگس جعفري