ثبت نام برای اکران مردمی
اکران کننده کیست

اکران کننده شاید در نوشتن کلمه‌ای بزرگ نباشد اما روح و بار معنایی آن بسیار بزرگتر از آن است که در واژه جای گیرد، اینها همه در امتداد هم است، بسیجی باید اکران کننده باشد و اکران کننده باید بسیجی و البته انقلابی. چرا که اینها از یکدیگر منفک نیستند. مگر می‌شود بسیجی دغدغه‌ی فرهنگی نداشته باشد... پس به ما بپیوندید .

بازیابی رمز عبور