بررسی جایگاه زن از دید گفتمان حاکم؛ در سینمای دفاع مقدس دهه ۷۰-۹۰
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید