• خلاصه فیلم

    آقای «عیسایی»، از اهالی بخش «ویلکیج» اردبیل است که با شروع جنگی تحمیلی، به جبهه می‌رود و در بخش کار با لودر و آموزش ماشین‌آلات سنگین کار می‌کند. او در عملیات «والفجر۸»، پایش قطع می‌شود. حاج عیسایی در حال حاضر باوجود مجروحیت، با همسر و فرزندانش دامداری و کشاورزی می‌کنند. فیلم، داستان زندگی او را ازجمله تلاش و سخت‌کوشی در فعالیت‌های اقتصادی، پرداخت زکات و خمس، اعتقادات دینی و… نمایش می‌دهد.

حاج عیسایی
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید